Du som är 75 år eller äldre och är listad hos oss är välkommen till vår

 

Äldremottagning

 

Du kan ringa direkt utan knappval och får då tala med en sköterska.

Tel: 08- 6052010 mellan 14-15 helgfria vardagar.

 

Vi erbjuder:

 • Telefonrådgivning av sjuksköterska
 • Läkemedelsgenomgång och kontroll av dina mediciner 
 • Hjälp med bokning till läkarbesök
 • Hjälp med inkontinens
 • Såromläggningar
 • Minnestest /demensutredning
 • Samtal om fysisk och psykisk ohälsa
 • Individuell vårdplanering
 • Diabetesmottagning
 • Astma/KOL- mottagning
 • Hjälp med kontakt med sjukgymnast/arbetsterapeut
 • Bedömning av hjälpmedelsbehov, och förskrivning av/ remittering för hjälpmedel
 • Bokning av tolk inför ditt besök