Hos oss arbetar legitimerade psykolog med utbildning i KBT-terapi, vi har också läkare med utbildning i KBT-terapi, och läkare med mångårig erfarenhet av barnhälsovård samt vidareutbildning inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och dyslexi.

Vi arbetar med bedömning och behandling av lindrig till måttlig psykisk ohälsa.


Tror du dig behöva långvarig psykiatrisk vård, vänd dig i så fall till psykiatrin och gör en egenanmälan:tel: 08-123 415 33


Du kan söka behandling för: sömnbesvär, stress, depression, förlossningsdepression, riskbruk och ångestproblematik såsom paniksyndrom, generaliserad ångest, social ångest, hälsoångest, posttraumatiskt stressyndrom, komplicerade sorgereaktioner samt lindrigt till måttligt tvångssyndrom. Vi arbetar även med kortare stödjande kontakter vid relationssvårigheter och livskriser.


Vid förlossningsdepression erbjuder vi även särskilda insatser i syfte att främja barnets anknytning till vårdnadshavaren.

Vi kommer också att erbjuda möjlighet till behandling av barn och ungdomar med lättare psykisk ohälsa, eller behov av hjälp med remittering till BUP.

Vi erbjuder korta behandlingsinsatser enligt det psykosociala uppdrag vi har från Region Stockholm.