Hos oss arbetar legitimerade psykolog med utbildning i KBT-terapi, vi har också läkare med utbildning i KBT-terapi, och läkare med mångårig erfarenhet av barnhälsovård samt vidareutbildning inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och dyslexi.

Vi arbetar med bedömning och behandling av lindrig till måttlig psykisk ohälsa.

Tror du dig behöva långvarig psykiatrisk vård, vänd dig i så fall till psykiatrin och gör en egenanmälan:tel: 08-123 415 33

Du kan söka behandling för: sömnbesvär, stress, depression, förlossningsdepression, riskbruk och ångestproblematik såsom paniksyndrom, generaliserad ångest, social ångest, hälsoångest, posttraumatiskt stressyndrom, komplicerade sorgereaktioner samt lindrigt till måttligt tvångssyndrom. Vi arbetar även med kortare stödjande kontakter vid relationssvårigheter och livskriser.

Vid förlossningsdepression erbjuder vi även särskilda insatser i syfte att främja barnets anknytning till vårdnadshavaren.

Vi kommer också att erbjuda möjlighet till behandling av barn och ungdomar med lättare psykisk ohälsa, eller behov av hjälp med remittering till BUP.

Vi erbjuder korta behandlingsinsatser enligt det psykosociala uppdrag vi har från Region Stockholm.

nätapotek

De flesta nätapotek använder säker överföringsteknik för att överföra konfidentiella uppgifter. Hackare kan dock ibland avlyssna denna information. Det kan vara svårt att skydda dina konfidentiella uppgifter från obehörig åtkomst om ditt onlineapotek endast är tillgängligt via en säker anslutning och du inte känner någon som kan få tillgång till det. Vissa apotek har vidtagit åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst. Till exempel kan programvara för behandling av finansiella transaktioner som är installerad på apotekets server kryptera känsliga uppgifter innan de skickas till den centrala databasen.

Många nätapotek https://apotekbutiken.com/ kräver att du fyller i en ansökan och skickar in den på deras webbplats. Dina personuppgifter lagras i den centrala databasen för fakturering och hänvisning till patientjournaler. Alla receptbelagda läkemedel skickas via elektronisk post. Du kommer att få ett bekräftelsemail från nätapoteket med uppgifter om din aktuella beställning, uppgifter om din receptbeställning och leveranspreferenser. E-postmeddelandet kommer också att innehålla grundläggande och vanlig faktureringsinformation.