Läkare

Malin Johansson

Specialist i allmänmedicin, mångårig erfarenhet av barnhälsovård, samt vidareutbildning inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och försäkringsmedicinskt sakkunnig

Shafiqul Islam 

Specialist i allmänmedicin, utbildad i Sverige, med mångårig erfarenhet från primärvård

Davood Eldeniz 

Specialist i allmänmedicin, utbildad i Sverige, med mångårig erfarenhet från primärvård, verksamhetschef

Jian Li 

Läkare. Specialistutbildad i ortopedi och akupunktur i Kina, disputerad vid KI, med mångårig erfarenhet av arbete i svensk primärvård

Eva Ennerling 

Leg. läkare, utbildad KBT-terapeut, med mångårig erfarenhet av arbete såväl  inom primärvården som psykiatrin

Susanna Birkenblad 

Leg. läkare, med flerårig erfarenhet av arbete inom primärvården

Cindy Niu

Leg. läkare. Specialistutbildad i internmedicin i Kina. Disputerad vid KI inom molekylärbiologi. Flerårig erfarenhet från svensk primärvård.