För dig som tycker det är viktigt med tillgång till vård i verkligheten, och en vårdcentral i din stadsdel.

 

Välkommen att lista dig och dina barn hos oss!

Listning hos oss innebär att vi tar ett medicinskt, långsiktigt helhetsansvar för den som är listad hos oss.

Vi arbetar med preventiva hälsoåtgärder, och med hur du på olika sätt själv kan förbättra din hälsa och eventuella sjukdomar. När så behövs kompletterar vi förstås behandlingen med läkemedel och andra medicinska åtgärder, och samarbetar med specialister och andra vårdgivare.

Det är enkelt att lista dig och dina barn!

Enklast listar du dig hos oss via 1177.se 

Du kan också lista dig genom att skriva ut en vårdvalsblankett här:

 Listning vuxen

 Listning barn

Fyll i, och skicka till oss, före ditt besök.