Alla våra diabetiker erbjuds regelbundna årliga kontroller hos läkare och sjuksköterska. 

 

Om vi uppmäter för höga sockervärden i blodet (prediabetes), men ännu inte utvecklad diabetes, erbjuder vi våra patienter:

 

 • Rådgivning om hur du som patient själv kan påverka din hälsa och förebygga vidare utveckling av diabetes.
 • Stöd för att sluta röka
 • Individuellt anpassade råd om kost och motion

 

Om du har diabetes:

 

 • Rådgivning om hur du som patient själv kan påverka din sjukdom genom kost och motion
 • Stöd att sluta röka 
 • Farmakologisk behandling om så behövs 
 • Remiss till fotterapeut, (om du uppfyller Region Stockholms kriterier för detta)
 • Remiss till ögonläkare för kontroll av dina ögonbottnar
 • Information om möjlighet för dig att följa dina värden i Nationella diabetesregistret
 • Upprätta plan för uppföljning

 

Vid besök hos sjuksköterska

 • Går man igenom patientens egna frågor och funderingar 
 • Uppföljning av blodsockervärden, mätare, teknik, ev symtom
 • Vid insulinbehandling uppföljning av teknik och injektionsställen
 • Uppföljnig av blodtryck, vikt, midjemått 
 • Fotstatus 
 • Registrering i Nationella diabetesregistret, om du vill
 • Plan för uppföljning