Astma-KOL mottagning

 

Astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är stora folksjukdomar och de skapar stort lidande hos många patienter. Båda sjukdomarna har blivit allt vanligare, men tack vare ökad kunskap har möjligheterna till korrekt diagnos och förbättrad behandling ökat.

 

Besväras du av långdragen hosta, pip i luftvägarna, försämrad kondition eller oförklarlig trötthet kan underliggande lungsjukdom som astma eller KOL vara orsaken.

KOL är vanligt bland rökare, så har du rökt en längre tid och är orolig, är du välkommen att boka en tid på mottagningen. 

Att få veta om du har begynnande KOL är mycket viktigt, då rökstopp förhindrar fortsatt försämrad lungfunktion

 

Vi erbjuder:

  • Lungfunktionsundersökning
  • kontinuerlig uppföljning av din behandlingen
  • rökavvänjning
  • allergiutredning med pricktest (för luftburna allergen)