Patientinformation – Narkotikaklassade läkemedel

 

Narkotikaklassade läkemedel innefattar vissa sömntabletter (ex vis Stilnoct, Zopiklon, Zolpidem)
lugnande tabletter (ex vis Oxascand, Sobril, Xanor och Stesolid) och vissa typer av smärtmedicinering (till exempel
Citodon, Tramadol, OxyContin, Oxynorm).

På Vårdcentralen i Skarpnäck arbetar vi aktivt med en korrekt förskrivning av
narkotikaklassade läkemedel.

Vår avsikt med detta arbete är att:

 

Du som patient ska få bästa tillgängliga behandling, vilket oftast inte innebär någon längre tids kontinuerlig behandling dagligen, med narkotikaklassade läkemedel.

minska risken för biverkningar, beroende och missbruk.

 

Ställningstagande till receptförnyelse av narkotikaklassade läkemedel sker därför endast efter samtal med sköterska
per telefon.

 

– Inga recept på narkotikaklassade läkemedel förnyas via 1177 Vårdguidens E-tjänster.

– Narkotikaklassade läkemedel som du tidigare fått förskrivet från annan vårdgivare på sjukhus
eller vårdcentral i annat landsting, förnyas endast efter att remiss inkommit och accepterats.

– Narkotikaklassade läkemedel som en annan vårdcentral  förskrivit till dig förnyas
först efter att du träffat en av våra läkare.

– Vi avbryter förskrivningen vid avsteg från Läkemedelsplanen eller vid hot eller våld.

 

Vid misstanke om missbruk är vi skyldiga att kontakta:
Transportstyrelsen– för bedömning av körkortsinnehav.
Socialtjänsten – om minderåriga barn finns i hushållet.
– Polisen – vid vapeninnehav.

 

För att få förskrivet narkotikaklassade läkemedel av oss så fordras det:

– Att du godkänner att vi använder Apotekets läkemedelsförteckning.

– Att vi upprättar en ”Läkemedelsplan – beroendeframkallande läkemedel” tillsammans med dig.
Där kommer vi överens om hur och när receptförnyelse får ske.

– Att vi med jämna mellanrum utvärderar behandlingen och vid behov gör drogtester.

Ditt ansvar är:

• Att ta läkemedel enligt ordination, öka aldrig dosen utan att ha samrått med din läkare.

• Att begära recept på det sätt som står i Läkemedelsplanen och minst en vecka innan läkemedlet
tar slut.

• Att du inte kombinerar ditt läkemedel med alkohol eller andra droger.

• Att du inte införskaffar läkemedlet från något annat håll.

• Att hålla god ordning på mediciner och recept. Borttappade recept eller läkemedel ersätts inte.

• Att inte ge ditt läkemedel till någon annan – dina läkemedel är personliga.

• Uppmärksamheten påverkas av dessa läkemedel. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i
kondition att framföra fordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs
bipacksedeln för information.

• Vid utlandsresa ska nödvändiga intyg medföras. För resor inom Schengen finns intyg på apotek.
För övriga länder kontakta respektive lands ambassad.